dijous, 28 d’agost de 2014

Abans de començar qualsevol projecte, mirada interior



Per on comença el procés emprenedor? per la idea?, pel projecte?, per la recerca de companys de viatge, per les ganes de tirar endavant?, per la necessitat?.....
Segur que hi ha tantes respostes com projectes i processos emprenedors.
Sia quina sia la teva circumstància, hi ha un pas previ que, crec, és fonamental.
Es tracta de la necessària mirada interior per conèixer ben bé el motor de qualsevol iniciativa que emprenguis que ets tu mateix.

El camí d’iniciar un nou negoci el podem començar en diferents punts. Ens podem centrar en el projecte que tenim entre mans, estudiar-ne la seva viabilitat, descobrir la forma que li volem donar, buscar els recursos, etc. També podries encetar aquest camí en un altre punt, que és el de la recerca d’una idea ben original i novadora, i mirar aquí i allà, si aquesta existeix i en quin format. Tots els camins són bons i a més necessaris, però et suggereixo que comencis per l’actiu més important que tindrà la teva empresa, i aquest ets tu mateix, tant si emprens en solitari com si ho fas en grup.

Iniciar una empresa té moltes implicacions a nivell personal i familiar. No totes les persones emprenen pels mateixos motius, ni ho fan amb la mateixa destresa i habilitat. Una cosa i l’altra condicionen de forma extraordinària el resultat final d’aquell negoci

Aquestes són algunes de les coses que estaria bé que et preguntessis.....t'ajudaran en aquesta necessària mirada interior.

Descripció
1
2
3
4
5
Sé molt bé quins són els meus objectius i els del meu negoci





Sé valorar les meves capacitats





Sóc ràpid i eficaç en la meva feina





No m’agrada perdre el temps





Si les condicions de l’entorn varien, m’adapto fàcilment





Accepto bé les crítiques





M’agrada responsabilitzar-me de les coses que faig





Sé treballar sol i no em desmotivo amb facilitat





Sóc possibilista





Tolero la incertesa





Tinc energia i entusiasme





Em presento i presento les meves idees de forma convincent





Sóc capaç de buscar idees originals, diferents i factibles





Sóc capaç de posar-me les meves pròpies fites i disposar-me a assolir-les